Mộ gia tộc 200m2

Khu mộ này được thiết kế và xây dựng đồng bộ, trang nghiêm, thanh thoát và tự tại, kết hợp kiến trúc truyền thống và hiện đại. Toàn dự án chỉ có 60 khu mộ gia tộc diện tích lớn từ 200-295 m2. Khu này thích hợp cho những gia tộc danh giá, các quan chức cấp cao và những doanh nhân thành đạt. Khu mộ gia tộc lớn này để tối đa 16 phần mộ.